Strøm til Bedrifter

 

Tilbud forvaltningsavtale

 Ta kontakt for mer informasjon!

Avtaletype
Gnp Optimal storkunde m/pristak

-          Med denne avtalen får dere tilgang til priser som ofte er forbeholdt de aller største strømkundene

-          Denne forvaltningsavtalen slo markedspris med hele 22% i 2018

-          Vi jobber aktivt for å slå spotmarkedsprisen

-          100% trygghet med pristak

-          Slipp tidsbruk på strømleverandørbytter, her har du god pris i hele 5 år

I tillegg gir vi dere en makspris i hele avtaleperioden:

47,6 øre pr. kwh

Prisen er inkludert El.sertifikat.

Sikringstid

60 mnd

Betingelser

Dersom dere underveis bytter adresse kan avtalen enkelt flyttes til ny lokasjon.

Fastledd  69 kr pr mnd/måler

Prishistorikk på denne avtalen:

 StrømGraf Forvaltning