GDPR Personvernordningen

” GDPR handler om trygghet for dine ansatte, kunder og samarbeidspartnere, å må derfor være en løpende prosess i virksomheten “

Få hjelp med GDPR!

Våre konsulenttjenester innen GDPR utføres for små og mellomstore virksomheter – konfidensielt og til faste priser. 

GDPR står for General Data Protection Regulation, og er en europeisk forordning som ble innført i Norge fom sommeren 2018.

Denne er ment for å beskytte og ivareta opplysninger som bedrifter, foreninger, idrettslag, borettslag, organisasjoner og andre samler inn av personopplysninger og data.

Det er viktig at man har et forhold til GDPR, internt og eksternt, og at man er klar over hvilken risiko virksomheten utsettes for ved å ignorere kravene som gjelder i forbindelse med personvernordningen.

Datatilsynet mottar daglig henvendelser på brudd rundt personvernet i virksomheter, og det er Datatilsynet som agerer med sanksjoner og bøter overfor virksomhetene dersom loven om personvern ikke overholdes.

Man skal derfor være klar over at brudd på regelverket, eller ikke ha kontroll på dokumentasjon,  kan gi store konsekvenser.. GDPR er lovpålagt. 
Man må også tenke på renommè og tillit hos dine ansatte, kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere om personopplysninger kommer på avveie, så man kan ikke velge eller unnlate å ta personvernet på alvor. Uten GDPR i virksomheten så bryter du altså loven. 

Som virksomhet er du også forpliktet til å rapportere sikkerhetsbrudd til Datatilsynet. Sikkerhetsbrudd skjer dersom personopplysninger kommer på avveie. 

Veldig mange virksomheter har ennå ikke fått på plass GDPR, og etterlever derfor ikke de nye reglene. Om du ikke har gjennomført GDPR, eller at du føler at du ikke har god nok kompetanse til å få på plass  GDPR etter den nye personvernordningen , så kan vi  med våre veiledere, sjekklisterdokumenter og henvisninger til lovverket bistå for å få dette implementert og dokumentert i virksomheten.

Med dokumentasjon menes det at må foreligge skriftlige dokumenter og internkontroll som viser at man etterkommer de ulike kravene etter GDPR og den nye lovgivningen

Vår metodikk for innføring av GDPR blir håndtert enkelt og forståelig, slik at virksomheten på en forsvarlig måte ivaretar lovens minstekrav rundt personvernordningen.

Tjenester vi leverer som omhandler GDPR:

  • Leveranse av GDPR til virksomheter med dokumenter, erklæringer, internkontrollsystem mm.
  • Produksjon av dokumenter som; databehandleravtale, salg/overføring av kundeportefølje og annet som omfatter GDPR.
  • Bistand knyttet til spørsmål og fortolkninger rundt loven om personvernordningen. (Kontaktledd mot Datatilsynet og juridisk personell). 
  • Fungere som eksternt personvernombud i virksomheten

Ta kontak hvis dere ønsker å bli kontaktet for en uforpliktende samtale om den lovpålagte GDPR - Personvernordningen.

KONTAKTSKJEMA