Norsk Person Analyse | Baxtor

Velkommen til Baxtor

Baxtor er et godt og uunnværlig supplement til den samlede personvurderingen og danner et godt utgangspunkt for nøyaktige og målrettede intervjuer. 

Vi tilbyr selskaper et nytt on-line testsystem, som gir en besparelse på 10.000 kroner målt i tid hver gang en ny ansatt blir ansatt. Og derfor tilbyr vi selskaper gratis tilgang til systemet i 3 måneder, slik at de kan vurdere det og til og med legge merke til besparelsene - før de betaler noe. 

Anvendelsesområde

Rekruttering av nye medarbeidere.

Ta kontakt for mer informasjon og tilgang til personanalyseprogammet.


Fakta om Baxtor:

Spørsmål: 40
Kombinasjonsmuligheter: 7776
Tidsforbruk: 10 minutter


Personen vurderes / testes i forhold til følgende 5 kriterier:

1) Kritisk holdning til andre
2) Forståelse for andre
3) Nøktern vurderingsevne
4) Nysgjerrighet og selvbestemmelse
5) Behovet for faste rammer og kontroll